www.novopackagingwarehousing.com maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Privacyverklaring

NOVO Packaging & Warehousing B.V. (hierna te noemen: “NOVO”) vindt de bescherming van deprivacy erg belangrijk. Zij streeft ernaar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke entransparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring legt NOVO uit hoe zij dat doet. NOVOrespecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. NOVO verwerkt uwpersoonsgegevens in overeenstemming met Europese wet- en regelgeving op het gebied vangegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie die betrekking heeft op u als identificeerbare natuurlijke persoon en die NOVO verzamelt en verwerkt.

Wie is NOVO?
NOVO heeft meer dan 65 jaar ervaring in verpakkingen en opslag en is gespecialiseerd in golfkartonnen verpakkingen en opvulmaterialen zoals vakverdelingen, tussenplaten, opvulplaten enpapierwol. Door de expertise in Co-packing en Warehousing kan NOVO logistieke taken en dienstenvan uw bedrijf overnemen. Haar contactinformatie is de volgende:
•  Naam: NOVO Packaging & Warehousing B.V.
•  Adres: Dennis Leestraat 107 a
•  Postcode: 4754 BC Stampersgat
•  E-mailadres: info@novopw.com
•  Telefoonnummer: 0165 519 666
•  KvK-nummer: 20083619

Welke gegevens verwerkt NOVO?
Wij werken uitsluitend business to business. Om die reden verwerken wij slechts uw voor- en achternaam en e-mailadres. Als u gebruik maakt van onze website, bijvoorbeeld door een informatieaanvraag in te dienen, ofonze website bezoekt, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:
•  Voor- en achternaam
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  IP-adres

Voor welke doeleinden gebruikt NOVO mijn gegevens?
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor dezezijn verstrekt.

Bestaande klanten
De persoonsgegevens van bestaande klanten verwerken wij, omdat dit noodzakelijk is voor onzedienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
  • Om te kunnen voldoen aan de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale wetgeving).
  • Klantenservice. Wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Om u snel te kunnen helpen, maken we gebruik van uw gegevens en bewaren we de aantekeningen die we tijdens een gesprek maken. Dit is makkelijk als u ons nog een keer belt.
Bezoekers van de website
Op onze website kunt u aanvullende informatie opvragen over onze dienstverlening. Indien u een informatieaanvraag heeft ingediend, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen.

Opslag van de persoonlijke gegevens
NOVO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen ommisbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingtegen te gaan. Zo maakt NOVO waar nodig gebruik van versleutelde communicatie en beveiligdeverbindingen.

De website van NOVO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@novopw.com. Indien er onverhoopt toch iets niet goed gaat met de bescherming van uw gegevens, melden wijdat aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijk nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, nemen we direct contact met u op.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen, en zo ja, met wie?
NOVO verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Hoe lang bewaart NOVO mijn gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot deze gegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Let op: niet alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Verder kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en kunt u bij ons bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

U kunt uw vraag of verzoek indienen via info@novopw.com. Wij behandelen uw vraag of verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst daarvan, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

Waar kan ik eventuele klachten over privacy indienen?
Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@novopw.com. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking vanuw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, Google Analytics

NOVO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. NOVO gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, hierdoor kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en de cookies helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Verder maakt NOVO gebruik van Google Analytics, waarmee wij statistieken van onze website verzamelen. Hierdoor kunnen wij onze website verder optimaliseren. Hierbij worden echter geen persoonsgegevens verwerkt.

Wijzigingen privacyverklaring
De privacywetgeving en onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om deze privacyverklaring actueel te houden, heeft NOVO het recht om de inhoud van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Stampersgat, januari 2019