www.novopackagingwarehousing.com maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

YES, wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd!

YES, wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd!

Op woensdag 19 mei jl. hebben wij succesvol onze eerste ISO 9001:2015 certificering audit afgerond. Wij kunnen nu met trots bevestigen dat NOVO Packaging & Warehousing zowel FSC als ISO 9001:2015 is gecertificeerd. Tijdens de audit zijn geen enkele kritische auditbevindingen geconstateerd en is op basis van het getoonde onwikkelingsniveau van ons managementsysteem de certificatie aan ons toegekend.

Onze missie is dat wij willen excelleren in klantgerichtheid en dat wij streven naar klanten die blij van ons worden als ze met ons samenwerken. Daarnaast willen wij dat ons personeel trots is om bij ons werkzaam te zijn. Dit betekent dat wij op een kwalitatief hoog niveau willen inspelen op de behoeftes en wensen van onze klanten en dat wij continue onze organisatie willen blijven verbeteren. Wij hebben gekozen voor ISO 9001:2015 omdat dit perfect aansluit op de missie die wij uitdragen. ISO 9001:2015 stelt hoge eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van ons bedrijf. Hiervoor zijn goed gedocumenteerde procedures, die gericht zijn op het continue verbeteren, een vereiste. ISO 9001:2015 borgt tevens de wensen en eisen van onze belanghebbende, waaronder dus ook onze klanten, en brengt onze risico's en kansen in kaart en draagt daarnaast ook bij aan het kwaliteitsbewustzijn van onze werknemers.

Dankzij onze collega Roel van Dommelen en uiteraard het gehele NOVO Packaging & Warehousing team hebben wij dit kunnen realiseren. Tevens bedanken wij Marcel Grootscholte van Intrafocus voor de goede begeleiding bij het behalen van dit certificaat.